Hoppa till innehåll

Regler för åtelkamera

Det kan vara svårt att ha koll på alla regler kring åtelkamerorna som du använder för att ha koll på dina vildsvin. Tidigare behövdes ett tillstånd för att använda en åtelkamera men detta är nu avskaffat.

Nedan förklaras allt du behöver veta om reglerna kring åtelkamerorna.

Du måste

  • Du måste ha en skylt eller information om att det finns en åtelkamera i området och ett namn på den som kameraövervakar.
  • Det måste finnas kontaktuppgifter på kameran till dig som äger kameran.

Du måste kunna förklara

  • Enligt GDPR måste du kunna förklara en del saker om någon skulle fråga.
  • Vad är syftet med kameran.
  • Hur länge kommer bilderna att sparas.
  • Folk har rätt att begära ut information om sig själva från kameran.

Placering av åtelkameran

  • Du får bara sätta upp en åtelkamera på egen mark. Arrenderar du mark så måste du ha markägarens tillstånd.
  • Du ska undvika att sätta upp en kamera på i områden där det rör sig mycket människor och/eller fordon.
  • Kameran skall riktas så att man minimerar risken att människor fotograferas.
  • Tar kameran bilder på personer så kan du ha för vana att radera dessa.

Du kan läsa mer om reglerna om viltvårdskameror på Naturvårdsverkets hemsida

Du skulle även kunna använda en åtelkamera som övervakningskamera, men då gäller andra regler.