Jakttider Fåglar


Jakttid Fiskmås och Gråtrut


Jakttid Morkulla


Jakttid Fasan


Jakttid Rapphöna


Jakttid Järpe, Orre och Tjäder


Jakttid Dalripa och Fjällripa


Jakttid Ejder

25 augusti – 31 januari
Län: Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten: Inlandsområdena, Dalarna, Jämtland och Norrbotten: Inlandsområdet utom gränsälvsområdet
20 augusti till klockan 11.00 – 31 januari
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 augusti – 31 januari
Län: Övriga delar av landet: inlandsområdena
1 september – 31 januari
Län: Övriga delar av landet: kustområdena utom gränsälvsområdet


Jakttid Vigg

25 augusti – 31 januari
Län: Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten: Inlandsområdena, Dalarna, Jämtland, Norrbotten: Inlandsområdet utom gränsälvsområdet
20 augusti kl. 11.00 – 31 januari
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 augusti – 31 januari
Län: Övriga delar av landet: inlandsområdena
1 september – 31 januari
Län: Övriga delar av landet: kustområdena utom gränsälvsområdet


Jakttid Alfågel och Sjöorre

25 augusti – 30 november
Län: Gävleborg och Västernorrland: Inlandsområdena, Västerbotten: Inlandsområdena nedanför odlingsgränsen, Dalarna, Jämtland: Utanför renbetesfjällen och Norrbotten: Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdet
20 augusti innan klockan 11.00 – 30 november
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 augusti – 30 november
Län: Övriga Län: inlandsområdena
21 augusti – 31 januari
Län: Övriga delar av landet: kustområdena
25 augusti – 31 januari
Län: Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten utom gränsälvsområdena: kustområdena

Från och med 1 juli 2021 gäller nya jakttider. Alfåger får därefter ingen allmän jakttid.


Jakttid Knipa och Storskrake

25 augusti – 31 januari
Län: Gävleborg och Västernorrland: Inlandsområdena, Västerbotten: Inlandsområdena nedanför odlingsgränsen, Dalarna, Jämtland: Utanför renbetesfjällen och Norrbotten: Inlandsområdet nedanför odlingsgränsen utom gränsälvsområdet
20 augusti innan klockan 11.00 – 31 januari
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 augusti – 31 januari
Län: Övriga Län: inlandsområdena
21 augusti – 31 januari
Län: Övriga delar av landet: kustområdena
25 augusti – 31 januari
Län: Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten utom gränsälvsområdena: kustområdena


Jakttid Gräsand, Kricka och bläsand

21 augusti – 31 december
Län: Gotland, Blekinge, Skåne
25 augusti – 30 november
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten utom gränsälvsområdet
20 augusti innan klockan 11.00 – 30 november
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
21 augusti – 30 november
Län: Övriga delar av landet
21 augusti – 30 november – Kricka och Gräsand
Län: Övriga delar av landet
21 augusti – 31 december – Gräsand
Län: Övriga delar av landet


Jakttid Kanadagås

21 augusti – 31 december
Län: Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten utom gränsälvsområdet.
20 augusti innan klockan. 11.00 – 31 december
Län: Norrbotten gränsälvsområdet
11 augusti – 31 december
Län: Övriga delar av landet


Jakttid Grågås

20 juli – 31 december
Län: Gotland: Huvudön och Fårö
21 augusti – 31 december
Län: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten
20 augusti före klockan 11.00– 30 september
Län: Norrbotten: Gränsälvsområdet
21 augusti – 30 september
Län: Norrbotten utom Gränsälvsområdet
11 augusti – 31 december
Län: Övriga delar av landet


Jakttid Bläsgås

1 oktober – 31 december, före klockan 11.00.
Län: Skåne


Jakttid Sädgås

1 oktober – 31 december, före klockan 11.00.
Län: Blekinge, Skåne


För att läsa om däggdjurens jakttider, tryck här.

För att läsa om när du får jaga med hund, tryck här.

Jakttider kan ändras med kort varsel, ibland hinner jag inte uppdatera hemsidan i den takt tiderna ändras – Är du osäker så hänvisar jag dig till Naturvårdsverkets hemsida.