Hoppa till innehåll

Jakttider

Däggdjur

Välj det vilt där du vill veta dess aktuella jakttider i tabellen nedan.

Älg


Rådjur


Bäver


Grävling


Vildsvin


Rödräv


Mård


Mink


Kronhjort


Iller


Hare


Dovhjort


Björn


Jakttid på dygnet

Jaktförordningens 9§ meddelar vissa begränsningar i när på dygnet man får jaga vissa vilt.

1. Älg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till solens nedgång.
2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Övriga vilt får man jaga under dygnets alla timmar.


Tryck här för att läsa om fåglarnas jakttider.

Jakttider kan ändras med kort varsel, ibland hinner jag inte uppdatera hemsidan i den takt tiderna ändras – Är du osäker så hänvisar jag dig till Naturvårdsverkets hemsida.