Hoppa till innehåll

Jakttid Vildsvin

Allätaren som förstör

Det är inte alla som uppskattar vildsvinen då de kan förstöra böndernas grödor och även villaägares tomter i jakt på föda. De äter till cirka 90% vegetabilisk föda men kan även äta kött om det finns tillgängligt.

Det är dock ett väldigt uppskattat vilt att jaga, både för galtlens betar och för de goda köttet. Viktigt är dock att testa skjutet vildsvin för trikiner innan man konsumerar köttet.

Vildsvinen har exploderats i antal och finns i stora delar av södra Sverige. Man kan jaga vildsvin på massa olika sätt, vakjakt vid åtel, löshundsjakt eller smygjakt.

Jakttider på Vildsvin

Vuxna djur
16 april – 15 februari 
Län: Hela Sverige

Årsunge
1 juli – 30 juni
Län: Hela Sverige

Sugga som åtföljs av kultingar är fredade året om.

Skyddsjakt på vildsvin

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Vill du lära dig mer hur man jagar vildsvin så läs artikeln om hur man anlägger en vildsvinsåtel. Tryck här.