Hoppa till innehåll

Jakttid Rödräv

Vanligaste rovviltet

Rödräven är det mest spridda rovdjuret i Sverige och den finns överallt, från stadens parker till Norrlands fjällandskap. Trots att det är ett rovvilt så äter räven även bär och frukt vid behov.

Man jagar vanligen räven i viltvårdande syfte för att få upp en rådjursstam i ett område. Ett vanligt jaktuttryck är ”Räv före Rå”, vilket betyder att får man chans att skjuta en räv så går det alltid före än att skjuta ett rådjur.

Jakttid på Räv

Sydligaste Sverige: 1 augusti – 28(29) februari
Län: Blekinge, Skåne, Halland.

Mellersta Sverige: 1 augusti – 31 mars
Län: Värmland, Örebro, Gävleborg, Dalarna förutom Älvdalens kommun.

Norra Sverige: 1 augusti – 15 april
Län: Västernorrland, Jämtland, Väster- och Norrbotten, Älvdalens kommun.


Södra Sverige: 1 augusti – 15 mars
Län: Övriga delar av Sverige

Skyddsjakt på räv

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till rkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§8. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården den 1 juli-30 juni.

§9. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Rödräv och korp får jagas, om det behövs för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och i renskötselområdets kalvningsland den 1 juli-30 juni.

§10. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Årsunge av rödräv får jagas om det behövs för att tillgodose viltvården den 1 juli–30 juni.

Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård, och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli-30 juni.