Hoppa till innehåll

Jakttid Mink

En invansiv art

Minken är en art som härstammar från Nordamerika och ses i Sverige som en invansiv art som utgör ett hot mot redan förekommande arter i Sverige. De minkar som etablerats i Sverige är vanligen minkar som rymt från minkfarmar är de föds upp för dess päls.

Minken finns idag i hela Sverige. Den jagar enbart via skyddsjakt och man gör det oftast med hjälp av fällor som dödar minken så fort den går in i fällan.

Jakttid på Mink

1 juli – 30 juni – Endast skyddsjakt.
Hela Sverige.

§1. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Sumpbäver, mårdhund, tvättbjörn, wapitihjort, sikahjort, vitsvanshjort, mufflonfår, frett, vildkanin, mink, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, näbbmöss, husmus och amerikansk kopparand får jagas den 1 juli-30 juni.

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.