Hoppa till innehåll

Jakttid Mård

Mården heter egentligen Skogsmård och den finns i hela Sverige.

Man jagar vanligen Mård med fälla som direkt avlivar mården när den går in i fällan, men man kan även jaga dem med terriers eller andra hundar som rovviltsintresse.

Jakttid på skogsmård

Norra Sverige: 1 september – 31 mars
Län: Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Södra Sverige: 1 november – 28(29) februari
Län: Övriga län i Sverige förutom Gotland där Mård är fredat året runt.

Skyddsjakt på skogsmård

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.