Hoppa till innehåll

Jakttid Kronhjort

Det magiska viltet

Detta vackra vilt och genom åren gett avtryck i mytbildning och sägner. Många kallar Kronhjorten till det ultimata viltet, det är svårjagat och väldigt varskt. Anar Kronhjorten oro så försvinner det fort. Kronhjortens alla sinnen är välutvecklade och man anser att de har den bästa synen av alla hjortdjur.

Många jägare har en dröm om att ha ett Kronhjortshorn på väggen från en kapital hjort. Man anser att en hjort är fullvuxen vid 8 års ålder, innan dess är de unghjortar och är inte färdigutvecklade. En fullvuxen kapital hjort kan väga uppemot
300 kilo.

Jakttid på Kronhjort

Hela landet utom i Skåne Län
Inom kronhjortsskötselområde
16 augusti – 31 januari.
Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför kronhjortsskötselområde
Endast årskalv är tillåten.  Den 16 augusti – 30 september (enbart smyg- eller vaktjakt), den 1 oktober till den andra måndagen i oktober och 1 januari – 31 januari

Skåne län
Inom kronhjortsområde
Endast licensjakt. Länsstyrelsen bestämmer årligen jakttiden till en eller flera perioder under tiden – den andra måndagen i oktober till 31 januari.

Nya jakttider på Kronhjort från och med 1 juli 2021

Man får nu jaga Kronkalv från 16 augusti till och med 31 januari utan något avbrott. Övrigt är samma som tidigare.

Gäller ej i Skåne län.

Skyddsjakt på kronhjort

§22. Skyddsjakt på hjortkalvar (Kronhjort)

Från den 1 januari 2018 gäller följande nya förutsättningar för skyddsjakt på eget initiativ enligt bilaga 4 till jaktförordningen.

Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juli-15 april.

Svenska Jägareförbundets rekommendationer

VID SKADOR PÅ FÄLT MED OSKÖRDAD GRÖDA

  • Jakträttshavare kan, för att förebygga skador, vid fält med oskördad gröda fälla årskalvar av dov- och kronhjort som uppträder i flock och är i eller på väg ut i fältet (inom normalt skotthåll från fältet).
  • På våren bör inte årskalvar av kron fällas på grund av risken för förväxling med fjolårshindar.
  • Fälld kronkalv ska alltid, även utanför kronhjortsskötselområde, rapporteras till länsstyrelsen.
  • Inom kronhjortsskötselområden kan man besluta om möjligheter till skyddsjakt ska utnyttjas eller inte. Om skyddsjakt genomförs kan avskjutningen avräknas i planen för skötselområdet.

§23. Skyddsjakt årskalv av kronhjort

Från den 1 januari 2018 (SFS 2017:1255) gäller följande nya punkter om skyddsjakt på enskilds initiativ enligt bilaga 4 till jaktförordningen:

”Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den 1 juli – 15 april.”

Svenska Jägareförbundets rekommendationer

VID STAMSKADA PÅ BARRTRÄD

En årskalv av kronhjort kan fällas med stöd av bestämmelsen om den just då gnager på ett barrträd och orsakar en inte obetydlig skada. I efterhand måste jägaren kunna påvisa en inte obetydlig skada på åtminstone en trädstam på skottplatsen, men helst på flera stammar i närheten. På våren bör inte årskalvar av kron fällas på grund av risken för förväxling med fjolårshindar.