Hoppa till innehåll

Jakttid Kråka, Kaja och Skata

Kråka

Kråkan är den största av de tre kråkfåglarna. Den skiljer sig till utseendet mot Kajan och Skatan genom att vara grå med svarta vingar. Man känner även igen Kråkan på dess karakteristiska kontaktläte.

Kråkan kan du se i hela Sverige på sommaren, på vintern flyttar de norrländska Kråkorna söderut.

Läs mer här hur du lär dig jaga Kråka

Jakttid Kråka

16 juli – 30 april
Län: Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
1 juli – 15 april
Län: Övriga delar av landet


Skata

Skatan är en vanlig syn i bostadsområden och i städer, den trivs bra där och söker sin föda i närheten av människan och dennes komposthögar eller restavfall.

Skatan är lätt att känna igen med sina svarta och vita fjädrar samt sitt speciella läte.

Jakttid Skata

16 juli – 30 april
Län: Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
1 juli – 15 april
Län: Övriga delar av landet


Kaja

Kajan ser man dagligen i närheten av människor, ibland i stora flockar. De trivs bra i städer och samhällen. De är allätare och äter det mesta de kan komma över, även sopor och komposter.

Kajan är mindre än Kråkan och även Skatan, den skiljer sig också att vara helt svart.

Jakttid Kaja

16 juli – 30 april
Län: Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
1 juli – 15 april
Län: Övriga delar av landet