Hoppa till innehåll

Jakttid Hare

Uppskattad jakt

Det är för många en uppskattad jakt att jaga Hare med hund. Det tar lång tid att träna upp en jakthund till att jaga hare. Det är ofta det som är halva nöjet vid harjakten.

Det finns två typer av harar i Sverige, Fältharen och skogsharen.

Man jagar oftast haren i rekreationssyfte och för köttets skull.

Jakttid på hare

Jakttid Fälthare

1 september – 28(29) februari 
Hela Sverige förutom nedanstående undantag.

1 september – 15 februari
Län: Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar förutom Öland.

Jakttid Skogshare

1 september – 28(29) februari
Hela Sverige förutom nedanstående undantag.

1 september – 31 januari
Län: Västra Götaland, Kalmar Län: Öland.

1 september – 15 februari
Län: Blekinge, Skåne och Halland.

Skyddsjakt på hare och vildkanin

§3. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ) 

Hare och vildkanin får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor den 1 januari-15 april (hare), den 1 juli-30 juni (vildkanin).

§4. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Är anläggningen inhägnad i enlighet med de föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar är jakt efter hare tillåten den 1 juli-30 juni.