Hoppa till innehåll

Jakttid Grävling

Allätande Mårdjur

Grävlingen finns i stort sett i hela Sverige, förutom i Norrlands inland. Grävlingen är ett mårddjur och är en allätare, den är ingen jägare utan ses mer som ett plockande vilt. Den har en förkärlek för daggmaskar men den äter även både bark och bär.

Man jagar oftast grävlingen för jaktens skull och för rovdjurskontroll. För att jaga en grävling så använder man ofta grythundar som ner i gryt för att få fatt på grävlingarna. Andra sätt är att locka in dem i fällor och vakjakt.

Jakttid på Grävling

1 augusti – 15 februari.
Den får jagas i hela Sverige.

Skyddsjakt på Grävling

§2. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås:

  1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till rkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§8. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Grävling som förekommer i vilthägn samt rödräv och grävling som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården den 1 juli-30 juni.

§11. Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Årsunge av grävling får jagas om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården 1 juni-31 juli.

§Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Rödräv, grävling, hermelin, vessla, iller, mård, och korp får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna den 1 juli-30 juni.