Hoppa till innehåll

Jakttid Älg

Skogens konung

Älgen är det största levande hjortdjuret i världen. Det är många av Sveriges jägare som jagar Älg och det skjuts cirka 80 000 älgar varje år.

Älgtjurens horn är en uppskattad trofé att ha på väggen men många jägare jagar älgen för dess goda kött. Vanligaste sättet att jaga älg är med en ställande hund som gör att hundföraren kan smyga sig fram och skjuta älgen.

Jakttid på älg

I norra Sverige börjar jakten första måndagen i september.

I södra Sverige börjar jakten andra måndagen i oktober.

Det är respektive länsstyrelse som bestämmer när jakten skall vara slut, dock skall den vara slut senast sista februari.

Nya jakttider på älg från och med 1 juli 2021

I norra Sverige börjar jakten 1 september och man får jaga till och med 31 januari.

I södra Sverige börjar älgjakten 8 oktober och man får jaga till och med 3 januari.

Dessa nya jakttider börjar att gälla 1 juli 2021.

Skyddjakt på Älg

§12 Beträffande skyddsjakt (på enskilds initiativ)

Om länsstyrelsen inte föreskrivit annat får älg som uppträder vid fält med oskördad gröda inom registrerat älgskötselområde jagas om det behövs för att förebygga skada den 16 augusti–den särskilda älgjaktstidens början.