Hoppa till innehåll

Vägen till Jägarexamen

För att få jaga så krävs det en Jägarexamen

En jägarexamen ger dig som vill börja jaga en väldigt bred och trygg bas att stå på när du skall börja jaga. Det är väldigt mycket som man måste lära sig och som man måste kunna för att bli godkänd på Jägarexamen.

Jägarexamen är även något för den friluftsintresserade att ta, även om man inte har något intresse för jakten så lär man sig så himla mycket om viltet och den svenska naturen. Den kunskapen är ovärderlig när man rör sig i den svenska naturen.

Hur man tar Jägarexamen

Jägarexamen med hjälp av Studiefrämjandet

Det finns flera olika vägar till en jägarexamen, bland annat så kan man gå med i en lokal studiecirkel där man lär sig teorin och ofta så övningsskjuter man också ihop, tillsammans med sin lärare och instruktör. Detta brukar vanligtvis röra sig om cirka 10 lektioner och då är det en lektion per vecka.

Man brukar säga att man kunskapen sätter sig bättre när det är långsam inlärning, man får även mer tid till reflektion och man har även mer tid till att ställa frågor och få en mer fördjupad kunskap. När dessa 10 lektioner har passerat så ska man ha den teoretiska kunskapen som krävs för att bli godkänd på det teoretiska provet infor jägarexamen. Har man övat skyttet också så bör man bli godkänd på hela kursen.

Jägarexamen med hjälp av en Intensivkurs

Ett annat sätt att ta jägarexamen på är en intensivkurs, då har man komprimerat ihop en 10-veckors kurs på ett par dagar, vanligtvis över en helg. Det krävs oftast att man studerar teorin ett par veckor innan man kommer till intensivkursen, annars är det risk att man inte kan tillgodose sig all teoretisk kunskap som krävs för att bli godkänd. Under intensivkursen övar man även skyttet och på sista dagen under kursen skriver man det teoretiska provet samt de praktiska proven. Fördelen med denna typ av kurs är att man blir helt klar med sin examen efter ett par dagar. Har man ett pressat tidschema så är denna typ av kurs något för dig.

Det finns många som kritiserat denna typ av kurs med motiveringen att man inte lär sig lika mycket som en traditionell kurs via Studiefrämjandet. Detta må vara sant, du får mer tid till reflektion och frågor under ett långsammare kurstempo. Jag tycker personligen dock att om du blir godkänd på de prov som ställs för att få jägarexamen efter en intensivkurs så har du kunnat tillgodosett dig de krav som ställs på en jägare i dag. Denna typ av kurs är oftast dyrare än en kurs via Studiefrämjandet.

Jägarexamen genom egna studier

Det är fullt möjligt att ta sin jägarexamen på egen hand genom att köpa jägarexamensboken och kanske installera applikationer till din telefon. Läser man boken och gör testerna i apparna så kan man efter en tid vara redo för att skriva teoriprovet.

Man kan även kontakta den lokala skytteklubben om man kan övningsskjuta där inför sin jägarexamen. När man känner att skyttet sitter som det ska tar man själv kontakt med en provledare och skjuter upp.

Vad krävs för att ta jägarexamen

För att ta jägarexamen så krävs det att man klarar ett teoretiskt prov och tre praktiska skjutprov.

Teoretiskt prov jägarexamen

Provet består av flervalsfrågor, man kan välja ett svar av fyra svarsalternativ. Det är alltid endast ett av svaren som är rätt. Det är vanligtvis frågor om olika typer av fåglar, när man får jaga olika vilt, olika typer av viltspår och jaktetik samt säkerhet. Det är totalt 70 frågor som man ska besvara och man måste ha rätt på 60 stycken av dem.

Sedan 1 mars år 2021 så genomförs provet på en mobiltelefon eller en surfplatta. Man får inte använda sig av hjälpmedel, fuskar man så får man sitt prov avbrutet.

Det kostar 500 kr för att få skriva det teoretiska provet.

Hagelprov för jägarexamen

Hagelgevärsprovet består av fyra delmoment som man ska bli godkänd på.

  1. Säker vapenhantering
  2. Avståndsbedömning
  3. Lerduveskytte
  4. Skjutning mot markmål

Säker vapenhantering består av att man hanterar hagelgeväret på ett säkert sätt inför provledaren. Provledaren kollar även den säkra vapenhanteringen under hela provets gång, då man sätter säkerheten väldigt högt.

Avståndsbedömning, då får man gå en bana där olika mål har lagts ut. Man går banan och får berätta för provledaren om de mål som finns är inom hagelhåll eller inte. Det är totalt sex stycken viltfigurer som man ska bedöma. För att bli godkänd så måste man göra rätt bedömning på alla sex figurer.

Lerduveskytte, för att bli godkänd på lerduveskyttet så ska man skjuta mot sex stycken lerduvor som kastas rakt ut från skytten. Man får skjuta två skott mot varje duva och man måste skjuta fyra av sex duvor för att bli godkänd.

Markmål, på 20 meters avstånd ska man skjuta på ett markmål som går åt både vänster samt höger, man får skjuta två skott per löp och det måste sitta åtta hagel i träffområdet för att bli godkänd.

När man är godkänd på teorin och hagelprovet så har man rätt att ansöka om vapenlicens för hagelgevär.

Provkostnaden för hagelprovet är 400 kr.

Grundprov kulgevär för jägarexamen

Detta består av två delmoment.

  1. Säker vapenhantering
  2. Precisionsskjutning

Säker vapenhantering, där förevisar man för provledaren att man kan hantera ett kulvapen på ett säkert sätt. Man får genomföra vissa moment som för att provledaren kan säkerställa detta.

Precisionsskjutningen består av två olika serier där man ska skjuta mot ett fast mål. Först skjuter man sittande och andra gången skjuter man stående fast med ett stöd för vapnet.

När man är godkänd på teorin och grundprovet för kulgevär så får man ansöka om vapenlicens för kulgevär klass 2 och lägre.

Provkostnaden för kulgevär är 200 kr.

Högviltsprov för jägarexamen

När man är godkänd på högviltsprovet så får man ansöka om vapenlicens för kulgevär klass 1. Detta är vad som i folkmun kallas älgprovet. Man skjuter på en stillastående älg och sen en löpande älg. Man skjuter två skott på stillastående och två skott på löpande älg.

För att bli godkänd så måste alla skotten vara i träffområdet och man får skjuta maximalt 9 stycken serier med fyra skott i varje serie. Man måste ha klarat 3 av dessa serier för att bli godkänd.

Man får använda sig av en skjutkäpp vid provtillfället.

Provkostnaden för högviltsprovet är 200-300 kr. Ammunitionskostnader tillkommer.

Vanliga frågor och svar om jägarexamen

Hur mycket kostar det att ta jägarexamen?

Väljer du att studera på egen hand och skriva upp privat så kan du totalt få betala ca 2 000 kr.
Väljer du att ta en intensivkurs så kan det kosta uppåt 15 000 kr. En kurs via studiefrämjandet brukar kosta runt 4 000 – 5 000 kr och då tillkommer provavgifter till jägarförbundet.

Vad får man jaga med jägarexamen?

Efter att man är godkänd på samtliga prov, teori, hagelgevär och kulgevär så får man jaga alla jaktbara vilt i Sverige.

Hur lång tid tar det att ta jägarexamen?

Det kan ta allt från flera månader till ett par dagar, det beror på vilken typ av kurs du väljer. En intensivkurs brukar ligga på tre dagar i följd, sen har man en godkänd jägarexamen.

Vad behövs för jägarlicens?

Efter att man är godkänd på samtliga prov, teori, hagelgevär och kulgevär så har man en jägarexamen som gör att man får ansöka om licens för skjutvapen som är till jaktändamål.

Varför ta jägarexamen?

Syftet med jägarexamen är att alla jägare skall ha en grundkunskap gällande säkerhet och viltvård. Det är den mininivån man behöver för att få jaga och även ett krav för att få ansöka om vapenlicens.

Måsta man ha jägarexamen för att jaga?

Ja, om du vill jaga med eget vapen och ha licens för detta. Nej om du känner någon som kan följa med dig ut och uppsiktsjaga.
Uppsiktsjakt är att du följer med någon som har jägarexamen och licens för skjutvapen, denna är inom armlängdsavstånd från dig och du får då jaga med denne. Det är ungefär som att övningsköra, personen som har jägarexamen är ansvarig för allt du gör i skogen.

Vilka prov ingår i jägarexamen?

Ett teoriprov och tre praktiska prov, hagelgevär, kulgevär och älgprovet.

Hur svårt är det att ta jägarexamen?

Väljer man att studera och öva så är det en lagom nivå, det är inte svårt bara man ger sig tid att lära sig det som krävs för att klara proven. Man kommer inte klara proven utan att ha studerat eller att inte ha övat skytte.