Hoppa till innehåll

Checklista inför jakt

Höga krav på jägaren

Det ställs höga krav på en person som vill börja jaga, man skall först och främst ha tagit jägarexamen. Därefter skall man bli godkänd som vapenägare av polisen, det kräver att man har ett klanderfritt leverne. Sen skall man betala statlig jaktkort och leta upp jaktmark där får rätt att jaga. Man får inte heller glömma bort all utrustning som skall inhandlas och anpassas till skytten.

Många av dessa saker grundar sig i viltets bästa, man måste jaga med hög etik för viltet och man ska undvika att viltet lider mer än nödvändigt. För att kunna hålla bra jaktetik så finns nedan checklista, den hjälper dig vara väl förberedd inför kommande jaktsäsong.

Vapenvård

 • Kontrollera alla delar av ditt gevär, se till att alla skruvar sitter åt.
 • Se till att ditt kikarsikte sitter fast ordentligt och att skruvarna är åtdragna.
 • Loppet skall vara fritt från skräp och smuts, om det är smutsigt rekommenderas en rengöring.
 • Pipan ska ligga fritt från stocken, det testas enklast genom att dra en pappersbit mellan stock och pipa.
 • Smörj de rörliga delarna på vapnet med vapenolja.
 • Det ska inte finnas några synliga skador på vapnet.

Inskjutning

 • Se till att ditt vapen är väl anpassat efter dig som skytt.
 • Skjut in ditt vapen, gör detta i lugn och ro. Skjut in med den ammunitionen du skall jaga med.

Skytte

 • Träna alltid med ditt egna skjutvapen och öva mycket.
 • Är du skakig på handen, ta hjälp av ett skjutstöd.

Röja pass

 • Se till att bra röjda skjutgator.
 • Det får inte finnas kvistar eller buskar i den höjd man lägger an, underlätta för skytten.
 • Snitsla eller märk ut bästa vägen till passet, så ingen jägare går vilse.

Inför jakt för jaktledaren

 • Kontrollera alla jägares licenser, jaktkort, försäkringar och eventuellt bevis på övningsskytte.
 • Ha koll på vilka vilt som är lovliga och meddela detta till jägarna.
 • Det måste finnas minst en tillgänglig eftersökshund.
 • Jaktledaren har ett ansvar att meddela alla jägare vad som förväntas av dem under jakten. Vad som ska göra efter skott, om signalfärg krävs, dela ut kartor, viktiga telefonnummer, vilka begränsningar i avskjutning som finns och andra bra saker som en jägare kan behöva veta.
 • Meddela vilken radiokanal som används.
 • Kolla med grannjaktlagen och meddela dem att man kommer jaga på aktuell mark.
 • Informera om vilka hundar som finns och hur hundföraren kommer försöka röra sig på jaktmarken.

Inför jakt jägaren

 • Se till att du har koll på din vapenlicens.
 • Betalat ditt statliga jaktkort.
 • Ha en ansvarsförsäkring.
 • Bevis på ditt övningsskytte, i de fall de krävs.
 • Ha koll på din jaktradio och ställ in rätt kanal.
 • Ha koll på din utrustning, så att allt finns på plats när det väl behövs.

Passet

 • Förbjudna skjutriktningar skall vara väl utmärkta.
 • Jakttorn är mycket säkrare än markpass, då du får en nedåtgående skjutvinkel.
 • Tänk på eventuell rikoschett.
 • Märk ut avstånd till olika punkter för att underlätta för jägaren.
 • Du som skytt måste se till att det finns kulfång innan du skjuter. Skogsträd är inget kulfång.
 • Är det många jägare som jagar ihop, se till att passgrannarna vet om varandra.
 • Säkerheten är viktigare än något annat.

På pass under jakt för jägaren

 • Ha koll på omgivningen.
 • Se till vart du kan skjuta och vart du har kulfång.
 • Undvik rikoschett.
 • Ha koll på vart dina passgrannar befinner sig.
 • Skjut på stillastående djur, om det är möjligt.
 • Du sätter en kula i loppet på plats i passet, aldrig innan.
 • Du gör patron ur innan du lämnar passet.
 • Är du osäker, skjut inte!

Jägarförbundet har ett par nordiska jägarregler som är väldigt talande.

 1. Var aktsam om viltet och naturen.
 2. Fäll inte mer vilt än vad viltstammarna tål.
 3. Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.
 4. Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet.
 5. Gör din del av viltvårdsarbetet.
 6. Var noga med säkerheten under jakten.
 7. Upprätthåll och förbättra dina kunskaper
  och färdigheter om vilt och natur.
 8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet.
 9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott
  förhållande till jaktgrannar.
 10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse
  för viltet och jakten.

Vet du inte vilken utrustning du behöver som passkytt? Läs då denna artikel.

Vet du inte vilken utrustning du behöver som nybliven jägaren? Läs då denna artikel.

Vet du inte hur du ska klä dig på jaktpasset? Läs då denna artikel.